İLTAREN

-A +A

İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü (İLTAREN), Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) bünyesinde, Müşterek Elektronik Harp Destek Komutanlığı (MEHDESKOM) Kışlası içerisindeki Ankara yerleşkesinde Elektronik Harp (EH) alanında araştırmalar yürüten bir enstitüdür.

İleri Teknolojiler Araştırma Enstitüsü;

  • Test, ölçüm, analiz ve değerlendirme faaliyetlerine yönelik altyapıların oluşturulması ve bu faaliyetlerin yürütülmesi,
  • Elektronik harp alanında her türlü yazılım, donanım ve teçhizata ilişkin araştırmaların yapılması, teknolojilerin ve prototiplerin geliştirilmesi,
  • Elektronik harp teknik ve taktiklerinin geliştirilmesi ve değerlendirilmesine ilişkin yöntem ve süreçlerin oluşturulması,
  • İlgili faaliyet alanlarında bilimsel araştırmaların yapılması görevlerini icra etmektedir.

Radyo frekans (RF), kızıl ötesi (KÖ) ve optik bantta çalışan farklı sistemlerin çeşitli ortam koşullarında performanslarının incelenmesi amacıyla, karar destek maksatlı modelleme ve simülasyon yazılımlarını içeren sistem ve altyapılar İLTAREN bünyesinde geliştirilmektedir.

Yazılım geliştirme çalışmalarına ek olarak, Elektronik Harp alanında yer alan sistem prototiplerinin ve bu sistemlere ilişkin donanım unsurları içeren simülatörlerin yer aldığı laboratuvar yapıları da geliştirilmektedir.

Tüm bu faaliyetlerin, bilimsel verilerle desteklenerek, hassas ve detaylı modellerle sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi için açık saha ve laboratuvar ortamlarında çalışan ölçüm, test ve değerlendirme sistemleri de ayrıca geliştirilmektedir.