Değerlerimiz

-A +A

TÜBİTAK ve BİLGEM’in temel değerlerine uygun şekilde oluşan değerlerimiz, her İLTAREN çalışanı için bir rehber ve günlük işlerine etik uygulama aracıdır. İLTAREN’in değerleri şunlardır:

İşlerimizi doğru yaparız!

İş, kalite ve süreç odaklı çalışma yaklaşımımızla müşteri memnuniyeti sağlamak temel amacımızdır. İşlerimizi, bilimsel düşünce çerçevesinde, gerekli donanım ve yetkinliklere sahip ve güvenilir uzman kadromuzla gerçekleştiririz. İşlerimizi yaparken ülke yararını ön planda tutarız. Gizlilik gereklerine uygun davranırız. Emeğe saygı gösteririz; çalışanlarımızın memnuniyetinin başarımızın önemli bir bileşeni olduğuna inanırız.

Takım olarak çalışırız!

Paylaşımcı, katılımcı, iletişimi yüksek, başarı odaklı bir takım olmanın önemini ve gerekliliğini bilir, bu takım ruhunu oluşturmak ve sürdürmek için çalışırız. Yaratıcı ve yenilikçi (inovatif) sonuçlar elde etmek takım olarak hedefimizdir.

Etik değerlere bağlıyız!   

Dürüst, açıksözlü, tutarlı ve mütevazı bir davranış sergileriz. Birbirimizi dinleriz, farklılıklara saygı gösteririz. Çözüm odaklıyız; kolaylaştırırız, zorlaştırmayız. Kurumumuza bağlıyız, kurumumuz adına gerçekleştirdiğimiz eylemlerimizin sorumluluğunu alırız.

İş ahlâkımız tüm bu değerlerimizi temel alır; İLTAREN çalışanları olarak, her eylemimiz değerlerimizle tutarlı olmalıdır. Çalışanlarımızdan, bu değerleri çalışma arkadaşlarına yansıtmalarını ve bu şekilde davranmaları için cesaretlendirmelerini bekleriz.