İnsan Kaynakları

-A +A

Başarılarımızın temel unsuru olarak gördüğümüz çalışanlarımız, en değerli varlığımızdır. Çalışanlarımızın doktora ve yüksek lisans programlarına devam etmesine destek veriyor, kişisel gelişimlerine hizmet-içi ve hizmet-dışı eğitimlerle katkıda bulunuyoruz.