Sentetik RF/KÖ Sahne/Ortam

-A +A

RF ve KÖ sistemlerin algoritma geliştirme çalışmalarında, sistem/yazılım ve performans testlerinde ve uygulanan ET tekniklerinin etkinlik analizlerinde; bu sistemler tarafından algılanan sahnenin sentetik olarak üretilmesi gerekmektedir. Sentetik RF ve KÖ ortamların üretilmesine yönelik altyapı, İLTAREN’de geliştirilmektedir.

RF sistemler tarafından algılanan RF sahne, RF sisteme spesifik parametreler ve ortam koşulları dikkate alınarak senaryoya uygun bir şekilde oluşturulmaktadır. Aktif RF sistemlere yönelik clutter hesaplamaları da gerçekleştirilmektedir.

KÖ sistemler tarafından algılanan KÖ sahne; KÖ sisteme spesifik parametreler, platformların KÖ izlerinin oluşturulmasında kullanılan malzeme özellikleri ve ortam koşulları dikkate alınarak senaryoya uygun bir şekilde oluşturulmaktadır. Bu doğrultuda İLTAREN’de halihazırda su üstü platformlara yönelik geliştirilen gerçek zamanlı KÖ sahne üretecinin, hava ve kara platformlarına yönelik olarak güncellenmesi planlanmıştır.

Sahne üreticinde farklı ihtiyaçları karşılamak üzere model geliştirme, KÖ iz değerlerini ölçümlerle doğrulama, yeni ölçüm yöntemleri geliştirme ve uluslararası kabul gören üçüncü parti yazılımlarla birlikte çalışabilirliği sağlama çalışmalarına devam edilmektedir. Benzer şekilde KÖ sahne üretecinin çeşitli donanımlarla birlikte çalışabilmesini sağlayacak donanım arayüzü geliştirme çalışmaları sürdürülmektedir.