Modelleme ve Simülasyon Yazılım Altyapılarının Geliştirilmesi

-A +A

Geniş kapsamlı modelleme ve simülasyon uygulamalarına temel oluşturacak yazılımlar üzerinde yoğunlaşan enstitü, simülasyon modellerinin modüler ve hiyerarşik biçimde birleşmesi ve birlikte çalışabilmesini sağlayan bir simülasyon motoru, 3 boyutlu ortam ve çeşitli bantlarda sanal sahne oluşturma ve yönetim altyapısı, coğrafi bilgi yönetim katmanı, veri geçerleme ve kural uygulama motoru gibi entegre bir uygulama geliştirme ortamı oluşturmuştur.


SİMA - Simülasyon Modelleme Altyapısı

SİMA,karmaşık bir sistemin simülasyon modelinin, modüler ve hiyerarşik bir mimari ile oluşturulup çalıştırılmasına olanak sağlayan bir altyapı yazılımıdır. SİMA,modellenecek olan sistemden bağımsız bir yazılım katmanı sunarak simülasyon uygulamalarında gereksiz kodlama tekrarlarını önlemeyi, böylece yazılım geliştirme zamanı ve işgücünü en aza indirmeyi hedeflemektedir.

   


KODO - Kod Oluşturucu

KOD Oluşturucu (KODO) simülasyon modellerinin tanımlanması aşamasında kullanılacak olan veri yapılarının otomatik olarak oluşturulmasını mümkün kılan bir yazılım geliştirme yardımcı aracıdır. Simülasyon çalışması sırasında verilerin simülasyon katmanları arasında, bilgi uzayında tanımlanmış kısıtlara uygun olarak akması için, hem tüm katmanlarda kullanılacak veri yapılarının bilgi uzayında tanımlı tiplere uygun olarak tanımlanması, hem de dönüşüm ve aktarım fonksiyonlarının gerçeklenmesi gerekmektedir. Bu işlem doğası itibariyle karmaşık, zaman alıcı ve tekrarlar içeren bir işlemdir. KODO deklaratif bir arabirim sunarak KODO'ya özel bir XML dokümanında belirtilen basit ya da karmaşık veri tipleri için gerekli olan sınıf tanımlamalarını ve dönüştürme kodunu C++ ve C# dillerinde otomatik olarak üretir. KODO, kullanım kolaylığı sağlamak amacıyla Microsoft Visual Studio ortamına menü seçeneği olarak entegre olabilen bir 'Visual Studio Add-in' olarak üretilmiştir.


SAHNE - Üç Boyutlu Ortam Görüntüleme Altyapısı

Sahne’nin ana hedefi simülasyon uygulamalarında ya da üç boyutlu gösterim içeren diğer uygulamalarda, üç boyutlu nesnelerin gösterimi ve denetlenmesi, sanal ortamın gerçekçi bir şekilde görüntülenmesi ve kamera kontrolü gibi standart işlevleri uygulama geliştiricisine sunan bir kütüphane sağlamaktır.

   


İLTAREN CBS - Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapı Kütüphanesi

İLTAREN CBS’nin ana işlevi CBS fonksiyonu içeren uygulama yazılımlarının geliştirilmesinde ihtiyaç duyulan veri erişimi, gösterimi ve sorgulamalarını kolaylaştıran bir orta katman sağlamaktır.