Elektronik Harp Veritabanlarına Yönelik Çalışmalar

-A +A

Elektronik Harp Veri Yönetim Sistemlerinin Geliştirilmesi

Veri girişi, veri güncellemesi ve analiz amaçlarına yönelik olarak komuta özellikli ve müşterek EH veri tabanları geliştirilmektedir. Bu EH veri yönetim sistemleri sayesinde herhangi bir ED sistemi ile belirlenen bir tehdit diğer ED sistemleri tarafından da ortak olarak kullanılabilmekte, bu sayede mevcut EH verilerinin sürekli geliştirilip iyileştirilmesi sağlanmaktadır.

F16-PFMG (F16 Pre Flight Message Generator) Yazılımı

F-16 savaş uçaklarının bekasını artırmak maksadıyla, görevleri sırasında maruz kalabilecekleri tehditleri tanıyabilmeleri ve bu tehditleri savuşturacak en uygun karşı tedbirleri uygulayabilmeleri için Görev Veri Dosyası hazırlanılmasında kullanılan F-16 PFMG Yazılımı geliştirilmiş ve F-16’lara ilişkin tehdit ve ilişkili karşı tedbirlerin tutulduğu Hv.K.K.lığı Elektronik Harp Veritabanı oluşturulmuştur.