Donanım Çevrim Laboratuvarlarının Geliştirilmesi

-A +A

Faaliyet alanlarımızla ilgili RF ve KÖ bandında çalışan çeşitli sistemlerin performanslarının farklı çevresel şartlar ve senaryolar bağlamında analiz edilmesine yönelik olarak Donanım Çevrim Laboratuvarları geliştirilmekte olup, bu kapsamdaki faaliyetlerimizin açık saha test ve ölçüm faaliyetleri ile desteklenerek daha güvenilir ve sadakat seviyesi yüksek modellerin elde edilmesi ve sistem davranışlarının analizine yönelik çalışmaların devam etmesi planlanmaktadır.