REDAY - Radar ve Elektronik Destek Sistemleri Performans Analiz Sistemi

-A +A

Radar ve elektronik destek (ED) sistemlerinin performans analizlerinin bulundukları ortam koşullarını da dikkate alarak yapılmasını sağlayan bütünleşik bir yazılımdır. Bu yazılım aracılığıyla yer yüzeyi ve atmosferin, elektronik harp (EH) sistemlerinden ışınan elektromanyetik enerjiye etkileri farklı ampirik ve nümerik yöntemler kullanılarak modellenmektedir. Bu modelleme sonucunda analiz edilen EH sistemlerinin farklı senaryolar dâhilinde performans analizleri ve taktik durum tespitleri yapılabilmektedir.

ANALİZ YETENEKLERİ

 • Radar Kaplama Analizi
 • Radar Algılanma Analizleri
 • ED Algılama Analizleri
 • Amprik ve Deterministik (Fourier Split Step yöntemi) Analiz
 • Sistemleri Envanterde Saklayabilme
 • AREPS Yazılımı Veritabanı ile Uyumluluk
 • Çoklu Sistemler için Toplu Analiz
 • Kullanıcının Belirleyebildiği Çalışma Alanı
 • Farklı Vektör ve Raster Harita Format Desteği
 • DTED 0/1/2 Formatlı Veri Kullanma Yeteneği
 • Sonuçların Harita Üzerinde Katmanlı Gösterimi
 • Harita ve Sistem Listeleri Arasında İnteraktivite
 • Anten Paterni Etkilerine Göre Hesaplama