MARSsys - Frekans Yönetim Yazılımı

-A +A

MARSsys (Management and Analysis of Radio Spectrum System), spektrum bilgi yönetimi ve frekans analiz süreçlerinin aynı yazılım altyapısı bünyesinde bütünleşmesini sağlayan, geniş bir yelpazede yer alan askeri ve sivil talepleri bir arada karşılayan bir otomasyon sistemidir.

NATO SMADEF-XML veri değişim standardına sunduğu tam destek sayesinde spektrum yönetiminde uluslararası koordinasyon kabiliyeti sunan MARSsys’in bu alanda en gelişmiş yazılımlardan olduğu günümüzde kabul edilmektedir.

Hiyerarşik organizasyon yapısı üzerinde rol tabanlı yetkilendirme ve güvenlik seviyeleri bazlı, kontrollü erişim desteği sunan MARSsys, frekans tahsis süreci, frekans istek ve olumsuz etki mesajları işleme süreci, envanter yönetimi, olumsuz etki analizi ve temiz frekans tahsisi, farklı sistem tipleri ve frekans bantları için kaplama ve kirletme analizleri gibi farklı birçok fonksiyonu bünyesinde barındıran kapsamlı bir ürün çözümü niteliğini taşımaktadır.

SMAS v3.8 (Spectrum Management Analysis Software)
FTAY v3.8 (Frekans Tahsis Analizleri Yazılımı)


SMAS, radar ve muhabere sistemlerinin farklı koşullar altındaki performansının analiz edilmesi maksadıyla tasarlanmış teknik analiz aracıdır. SMAS, bir ülkede kullanıma sunulması planlanan elektromanyetik spektrumun (EM) etkin kullanımı için kritik önemde olan hassas EM sistem analizlerinin yapılmasını ve frekans çakışmalarının tespitini mümkün kılar. Hem askeri hem de sivil uygulamalar için uygun bir analiz ve çözüm ortamı özelliğini taşımaktadır. Sistemin sahip olduğu kabiliyetleri şu şekilde sıralayabiliriz;

 • Tüm görüngeyi kuşatan Kaplama, Enterferans ve Aday Frekans Belirleme Analizi,
 • ITU uyumlu modeller / parametreler,
 • Verimli sayısal ve coğrafi algoritma,
 • Temel modül: LF/MF-HF-V/UHF-Radar-Link,
 • Yayın Modülü: Analog ses/TV,
 • Kullanımı kolay, esnek ve kişiselleştirilebilir kullanıcı arayüzü,
 • Bilgi yönetim sistemiyle bütünleşik veya bağımsız olarak çalışabilme kabiliyeti,
 • Veritabanı bağlantılı işlem-veri tabanından parametrelerin sorgu ara yüzü yoluyla otomatik transferi,
 • CBS (Coğrafi Bilgi Sistemi) tabanlı etkileşimli harita arayüzü,
 • Çeşitli vektör ve raster harita formatları desteği,
 • Sistem ve analiz sonuçlarının ayarlanabilir detaylarda, aynı harita üzerinde katmanlandırılmış gösterimi,
 • Raporlama ve yazdırma desteği.

   

FIMS v3.8 (Frequency Information Management System) ;
FBYS v3.8 (Frekans Bilgi Yönetim Sistemi)


MARSSys’in Frekans Bilgi yönetim sistemi, kullanıcı ve organizasyon yönetimi, frekans tahsis yönetimi, istek işleme süreçlerinin yönetimi, envanter yönetimi gibi zengin bir özellik setinin çok kullanıcılı ortamda desteklendiği kapsamlı bir spektrum yönetim çözümü sunmak amacıyla tasarlanmıştır. NATO SMADEF-XML veri değişim standardına sunduğu tam destek sayesinde görünge yönetimine uluslararası koordinasyon kabiliyeti de eklemektedir. Sistemin sahip olduğu kabiliyetler aşağıda sunulmuştur;

 • Çok kullanıcılı ortam desteği,
 • Organizasyonlar üzerinde kullanıcı erişim hakları ve güvenlik seviyeleri tanımlama ve yönetim altyapısı,
 • Atama / Tahsis/ Paylaştırma veritabanları,
 • Müşterek Korunmuş Frekans Listesi (MKFL),
 • Frekans tahsis sihirbazı,
 • Envanter veritabanı (cihaz, sinyal tanımı, anten, istasyon, konum bilgileri),
 • Tahsis süreci sırasında teknik parametrelere tutarlı erişim için envantere link,
 • Çok amaçlı, gelişkin sorgulama arayüzü,
 • Etkileşimli CBS arayüzü,
 • Harita üzerinde atama, tahsis, istasyon, konum, ve MKFL kayıtlarının görünümü,
 • Güçlü veri alışverişi kabiliyetleri: NATO SMADEF formatı da dahil veri alma / veri gönderme arayüzleri,
 • Frekans tahsis isteği / olumsuz etki bildirimi işleme ve izleme altyapısı,
 • Her türlü kullanıcı aktivitelerinin kaydı ve takibi,
 • Aday frekans belirleme asistanı.

 

WEB: WEB Mesajlaşma Arayüzü


MARSsys’in Web Ara yüzü bileşeni, frekans tahsis isteği ve olumsuz etki (enterferans) bildirimi süreçlerini internet tarayıcı istemcisi bulunan ve şebekeye bağlı herhangi bir bilgisayardan başlatabilme ve takip edebilme kabiliyeti sunan esnek ve kullanışlı bir yazılım bileşenidir. Sistemin sahip olduğu kabiliyetler;

 • Frekans istek mesajı oluşturma, gönderme ve süreç takibi,
 • Bütün teknik parametrelerin FIMS bilgi sistemine otomatik transferi,
 • Olumsuz etki mesajı oluşturma, gönderme ve süreç takibi,
 • Kullanımı kolay, aşamalı sihirbaz arayüzleri,
 • Tahsis tabloları yönetim sistemine web üzerinden erişim,
 • Mesaj oluşturma sürecinde FIMS envanterine erişim imkanı.

   

 MARSsys Broşür (İngilizce)

Detaylı bilgi için lütfen destek.iltaren@tubitak.gov.tr adresine elektronik posta gönderiniz.