IR-DMAS - Kızıl Ötesi Ölçümleri Veritabanı Yönetim ve Analiz Yazılımı

-A +A

Kızıl Ötesi (KÖ) verinin sistematik bir yöntem izlenerek kayıt edilmesi, yönetilmesi ve analizinin gerçekleştirilmesi bu alanda çalışan gruplar tarafından önemli ihtiyaçların başında gelmektedir. KÖ veri kayıt ve analiz işlemlerinin zaman ve mekân olarak farklı ortamlarda gerçekleştiriliyor olması bu konunun zorluklarından biridir. Diğer bir husus ise kayıt edilen ham veriyi işlemek üzere kullanılacak yazılımların kullanıcıya yeterli ve detaylı analiz kabiliyetlerini bir arada sunamamasıdır. Bunlara ek olarak, ölçümün gerçekleştirildiği şartlara dair bilgiler (meteorolojik şartlar, ölçülen platformun konum bilgileri, kalibrasyon verileri, kamera ve filtre bilgileri, vb.) de kullanıcı tarafından farklı yazılımlar kullanılarak bir araya getirilmeyi gerektirecek şekilde farklı ortamlarda ve şekillerde saklanmaktadır. Bu nedenle söz konusu aşamada kullanıcı kaynaklı hatalar sıklıkla görülmektedir.

Kızıl Ötesi Ölçümleri Veri tabanı Yönetim ve Analiz Yazılımı (IR-DMAS) bu hususları dikkate alarak KÖ ölçümlerin sivil ve askeri uygulamalara göre planlama, ölçüm, analiz ve raporlama aşamalarını birleştirerek her seviyede kullanıcı ihtiyaçlarını karşılamayı hedefleyen özgün bir çözümdür.

IR-DMAS kullanıcı ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenebilme özelliğine sahiptir. Ayrıca kullanıcı isteklerine göre farklı dil seçenekleri de mevcuttur.

IR-DMAS BİLEŞENLERİ

IR-DMAS, Veri Yönetim Bileşeni ve KÖ Analiz Bileşeni olmak üzere her biri farklı özelliklere sahip iki adet bütünleşik bileşenden oluşur.

Veri Yönetim Bileşeni (VYB)

VYB, KÖ ölçüm faaliyetleri sırasında kayıt edilen verilerin çok modlu olarak görülmesi, sorgulanması ve işlenmesini gerçekleştirir. Bu veriler ölçümler sırasında kayıt altına alınan ölçüm detayları ile birlikte çalışma şartları, kayıt edilen resimler ve videolar gibi bilgileri de kapsamaktadır. Her iki veri sınıfı da tek bir ilişkisel veri tabanı modelinin yönetiminde sistematik olarak ilişkilendirilip saklanmakta; böylece kullanıcıya tek kaynaktan doğru bilgi akışı sağlanmaktadır.

   

KÖ Analiz Bileşeni (KÖ-AB)

KÖ-AB, VYB tarafından tanımlanmış veri ara-yüzü üzerinden sağlanan veriyi kullanarak çalışır. Analiz bileşeni, sahip olduğu geniş analiz kabiliyetleri ile kullanıcıya tek başına veya ardışık olarak tek bir resim veya tüm seriye uygulanmış değişik analizler ile gerçekleştirilmiş grafik ve raporlar oluşturulmasını sağlar. Ayrıca, kullanıcı belli bir ölçüm veri seti üzerinde gerçekleştirdiği analizleri aynı ortamda kayıt edebilmekte, daha sonra tekrar yükleyebilmekte, isterse kaldığı yerden analizlerine devam edebilmektedir.

 

 IR-DMAS Broşür (İngilizce)

Detaylı bilgi için lütfen destek.iltaren (@) tubitak.gov.tr adresine elektronik posta gönderiniz. Deneme sürümü için ise burayı tıklayınız.