E-HARP TEST - Elektronik Harp Analiz, Test ve Değerlendirmeleri

-A +A

İLTAREN’de yapılan EH sistem geliştirme faaliyetlerinin bilimsel verilerle desteklenerek, hassas ve detaylı modellerle sistematik bir biçimde gerçekleştirilmesi için açık saha ve laboratuvar ortamlarında çalışan ölçüm, test ve değerlendirme sistemleri geliştirilmektedir. Ayrıca radar, muhabere, kızılötesi sistemler ve platformların farklı koşullar altındaki performanslarının tespit edilmesine yönelik çalışmalarıyla edindiği uzmanlık ve tecrübe doğrultusunda farklı uygulamalara yönelik çözümler sunulmaktadır.

DONANIM ÇEVRİM LABORATUVARLARI

Faaliyet alanlarımızla ilgili, RF, Kızılötesi (KÖ) ve akustik bandında çalışan çeşitli sistemlerin performanslarının
farklı çevresel şartlar ve senaryolar bağlamında analiz edilmesine yönelik olarak Donanım Çevrimde Laboratuvarları kurulmakta, bu kapsamdaki faaliyetlerimizin açık saha test ve ölçüm faaliyetleri ile desteklenerek daha güvenilir ve sadakat seviyesi yüksek modellerin elde edilmesi ve sistem davranışlarının analizine yönelik çalışmalar devam etmektedir.

RF VE KIZIL ÖTESİ ÖLÇÜM SİSTEMLERİ

Hava ve kara platformlarının ve ısı fişeği gibi dekoyların KÖ izlerini ölçmek için geliştirilmiş bir sistem ile RF, IF ve video bantlarında sinyallerin kayıt edilmesi ve geri oynatılması amacıyla RF ve KÖ bantlarında kullanılabilecek iki farklı kayıt sistemi geliştirilmiştir. Her iki sistem de bileşenlerine özel olarak tasarlanmış Panelvan tipi bir minibüse yerleştirilerek mobil olarak kullanılabilmektedir.

MÜHENDİSLİK DESTEK HİZMETLERİ

Muhtelif EH sistem projeleri kapsamında kazanılmakta olan altyapıyı kullanarak, tehdit analizlerinin gerçekleştirilmesi, EH Teknik ve Taktiklerinin geliştirilmesi, Elektronik Harp Sistemlerinin harekât ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yeniden programlanması, EHDM personeli bilgi birikimi ve tecrübesinin, görev başı eğitimler ile azami seviyeye yükseltilmesi gibi alanlarda ihtiyaç makamına destek verilmektedir.

Bunun yanı sıra farklı kuvvetlerdeki operatörlere eğitim maksatlı çalışma imkanı sağlayacak bir prototip sistem için radar elektronik destek ve elektronik taarruz, muhabere elektronik destek ve elektronik taarruz ve sistem mühendisliği faaliyetlerini içerecek üç farklı uzmanlık alanında mühendislik desteği çalışmaları devam etmektedir.